تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

انواع خشونت

  مانن-د کین-ه، تعذیب، بد دماغی، توهین، بی تفاوتی و خانوداه گی اتفاق بیفتد.ir" target="_blank"> و عدم همکاری.ir" target="_blank"> است که به چشم دی-ده نمیش-ود ام-ا اث-رات آن میتوان-د احس-اس گ-ردد. مانند جنگ، متلک، تهدی-د ه-ای م-داوم ب-ه طلق دادن ی-ا ازواج مج-دد کردن اعمال می شود. خشونت روانی: تعریف رفتار خشونت آمیزی است که به صورت اشکار دیده میشود. فحاشی،انواع خشونت: 1.ir" target="_blank"> است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، شکنجه، تهدید، زد وخورد، غیبت.ir" target="_blank"> از لم-س ک-ردن ت-ا تج-اوز را در برم-ی گیرد این نوع خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی زنا شویی و غیره خشونت جنسی : تعریف خشونت جنسی به هرگونه رفت-ار غی-ر اجتم-اعی اطلق م-ی ش-ود ک-ه گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 4 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :175292
 • بازدید امروز :81645
 • بازدید داخلی :5033
 • کاربران حاضر :142
 • رباتهای جستجوگر:135
 • همه حاضرین :277

تگ های برتر