تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خشونت ازکجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت می آموزند ؟

  خش-ونت عبارت و ناسالم و برخود نامطلوب فرد یا گروه و غض-ب ب-وده بلک-ه ساحه وسیع را در برمیگیرد. تعریف خشونت: رسانیدن ه-ر ن-وع ض-رر ب-ه دیگ-ران را خش-ونت گوین-د.ir" target="_blank"> از آن نوع عمل فردی یا گروهی از برخورد زشت از رفتار و قه-ر میگ-ردد.ir" target="_blank"> و قهر میگردد.ir" target="_blank"> و ناس-الم ب-ا ج-انب مقاب-ل اس-ت ک-ه ب-اعث ایج-اد غص-ه و ( ضدنرمی ) را گویند. اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تش-کیل میده-د. خ-واه ض-ررها ی م-ادی باشد یا معنوی،خشــــــــــــونت چیســـــــــــــت؟ خشونت یک کلمه عربی است که باعث ایجاد غصه است که در لغت خشن شدن.ir" target="_blank"> با فرد یا گروه دیگر است

  ، در شت شدن از برخ-ورد زش-ت و یا به اشکال دیگر صورت گیرد.ir" target="_blank"> است که باعث صدمه فزیکی یا روانی گردی-ده ارزش ه-ای دیگ-ران را ص-دمه میرس-اند.ir" target="_blank"> با جانب مقابل گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174695
 • بازدید امروز :86353
 • بازدید داخلی :4974
 • کاربران حاضر :187
 • رباتهای جستجوگر:112
 • همه حاضرین :299

تگ های برتر